Tutkimus

Tampereen luonnontieteellinen museo osallistuu luonnon monimuotoisuutta tukevaan tutkimukseen Tampereella ja sen lähialueilla yhdessä muiden luontoalan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Tutkimukset kattavat tällä hetkellä uhanalaisten lajien seurantaa, lajistoselvityksiä ja pitkäaikaisia seurantatutkimuksia. Hankkeiden yhteydessä kartutetaan osaksi myös museon tieteellisiä kokoelmia.

Museo ottaa vastaan ehdotuksia tulevista tutkimuskohteista.